Tijdens onze gecombineerde werkervaring van 40 jaar als sociale professionals voelden we aan alles dat het anders kan en anders moet. We sloegen de handen in elkaar en brachten onze integrale aanpak tot leven in Konektis: een expertisecentrum waar we elke dag opnieuw cliënten en professionals ontmoeten vanuit onze Konektis-visie.

De professionals bij Konektis dragen deze 6 waarden hoog in't vaandel en hebben daarnaast elk hun eigen expertise.
Wij werken rechtstreeks met cliënten en adviseren/ondersteunen andere professionals en/of organisaties ook in het vormgeven van een traumasensitief, inclusief en/of sekspositief beleid

- Cindy & Werner - 

oprichters Konektis

Traumasensitief

Als professional weten wij dat je als mens kwetsuren oploopt die je in het hier en nu parten kunnen spelen, ook op minder zichtbare manieren. Trauma gaat niet zo zeer over een traumatische gebeurtenis op zich, maar veel meer over de impact van die gebeurtenis op je leven: welk gevoel heeft het je bezorgd? Wat is de impact op je zelfbeeld? Hoe vertaalt het zich in het hier en nu in relaties? Het is letterlijk een reactie van je zenuwstelsel. We hebben een uitgesproken expertise in werken met relationeel, hechtings-, intergenerationeel, seksueel en vroegkinderlijk trauma. We raden je van harte aan dit YouTube-filmpje te bekijken.


Inclusief

Iedereen is bij ons van harte welkom. Vaak merken we dat mensen zich eenzaam voelen in net dat wat mensen heel erg met elkaar verbindt. Wij hebben geen oordeel klaar. Wat ons betreft is het de normaalste zaak van de wereld dat iedereen welkom is, maar we realiseren ons ook dat dit niet in de maatschappij geldt, en dat dit extra kwetsuren met zich meebrengt. Bij ons ben je alleszins welkom.


Sekspositief

Seksualiteit kent verscheidene vormen. In realiteit wordt er echter heel vaak stilgestaan bij één enkel aspect van seksualiteit. In onze praktijk hanteren wij een integrale visie op seksualiteit: het positieve krijgt net zo veel aandacht als het negatieve. In het werken met kinderen betekent dit concreet dat wij ons bewust zijn van de seksuele ontwikkeling. In het werken met volwassenen betekent het concreet dat wij geen oordeel vellen en jou ondersteunen in jouw hulpvraag. Kink, vanille, LGBTQIA+, hetero, cis/trans, ... Voor ons spreekt het voor zich, iedereen is welkom!


Konektis betekent verbinden in Esperanto. Dit staat voor ons centraal in onze begeleiding, waar we met onze cliënt(en) verbinden tussen twee experts. Wij hebben onze expertise, maar onze cliênt blijft de enige expert van diens eigen leven, emoties, gedachten en lichaam. In onze connectie staan wij op gelijke hoogte en zoeken we samen.

Verbinding slaat daarnaast ook op de verbinding tussen je gedachten, gevoelens, acties en je omgeving; tussen je hoofd en lichaam. De connectie tussen dit al is iets waar wij bijzonder veel aandacht voor hebben.


Therapie is even drukken op een pauzeknop. In therapie staan we stil bij de diepere lagen: wat motiveert en drijft je, wat brengt je geluk, maar ook: de kwetsuren die je in het hier en nu voelt, waar deze zijn ontstaan en hoe deze jou in het hier en nu hinderen. Het gevoel van veiligheid in therapie (en daarbuiten) is essentieel. Dit proces gebeurt steeds met mildheid en vertrouwen, op het tempo dat juist voelt voor de cliënt.

Géén snelle tips & tricks dus. Het is niet aan ons om jou te zeggen wat jij moet doen, het is aan ons om jou te ondersteunen op je pad naar een plek waar jij vanuit vrijheid zelf kan kiezen voor dat wat jij zelf verlangt.


Wij baseren ons op de wetenschap rondom hechting die bestaat sinds 1958. Hechting gaat over de natuurlijke nood van de mens om in connectie met een ander te staan. Dit zie je duidelijk als kind, maar ook als volwassene is die nood heel erg aanwezig. Hier ontstaan vaak kwetsuren die wel eens 'bindingsangst'/ 'verlatingsangst' worden genoemd. We kijken in therapie naar jouw mentale model van het 'zelf' (hoe kijk je naar jezelf? wat geloof jij over jezelf? welke waarde ken jij jezelf toe?), en ook naar dat van de 'ander' (is de ander voor jou betrouwbaar? hoe ziet liefde er voor jou uit? kan je op een ander rekenen? kan iemand jou troosten?)