cPTSS: Complex trauma

Wat is het?

PTSS (posttraumatische stressstoornis) is een bekende aandoening die mensen treft die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt. cPTSS (complex posttraumatisch stressstoornis) kan zich ontwikkelen bij personen die een langdurig trauma of misbruik hebben meegemaakt. 

 

Mensen met complex trauma zijn vaak langdurig blootgesteld geweest aan traumatische gebeurtenissen zoals fysieke of emotionele mishandeling, verwaarlozing of gevangenschap. Wanneer je in je kindertijd wordt blootgesteld aan een onveilige thuissituatie (bvb. omdat er geweld of veel ruzie in het gezin was waar je leerde te zorgen voor andere mensen of je stil bezig te houden om de situatie te ontmijnen), is hier geen ontsnappen aan. Binnen de psychologie wordt dit wel eens vergeleken met een gevangenis: je kan geen kant op en blijft daarom onnatuurlijk lang in een onveilige situatie. 

 

cPTSS verschilt met PTSS omdat cPTSS over meerdere traumatische gebeurtenissen gedurende een lange periode gaat. Het ene is zeker niet erger of minder erger dan het andere. Mensen met PTSS en cPTSS hebben vaak beiden geleerd met hun symptomen te leven, en vaak weten mensen met PTSS en cPTSS helemaal niet dat ze dit hebben. 

 

Symptomen van cPTSS

De meestvoorkomende symptomen zijn onder meer moeite met het reguleren van emoties en interpersoonlijke problemen (je merkt dus vooral problemen op in relaties met andere mensen). Soms komt het tot uiting als depressie, overspanning, burnout, stress, ... maar vaak merk je het ook aan fysieke klachten waar je ontzettend veel last van kan hebben en waar toch vaak geen onmiddellijke oorzaak wordt gevonden: migraine, prikkelbaredarmsyndroom, fibromyalgie, rugklachten, ...

 

De symptomen specifiek aan cPTSS kunnen in 4 hoofdcategorieën worden gegroepeerd:

  • Affectieve ontregeling

Je hebt moeilijkheden om je emoties te reguleren. Hierdoor krijg je intense en onstabiele emoties, wissel je frequent van stemming en heb je de neiging je overweldigd of gevoelloos te voelen.

 

  • Negatief zelfbeeld

Je hebt een negatief beeld van jezelf en legt de schuld vaak bij jezelf. Je schaamt je, je voelt je waardeloos. Je kan ook het gevoel hebben losgekoppeld te zijn van anderen en geïsoleerd te zijn.

 

  • Interpersoonlijke problemen

Hechte relaties aangaan kan gepaard gaan met moeilijkheden om de ander te vertrouwen, de neiging de ander weg te duwen of bezorgd zijn om afgewezen te worden.

 

  • Veranderingen in aandacht en bewustzijn

Het is niet altijd eenvoudig je te concentreren. Je hebt dissociatie symptomen zoals het gevoel los te staan van de realiteit. Het kan ook zijn dat je kampt met geheugenverlies.

 

Oorzaken van cPTSS

Zoals vermeld kan je cPTSS krijgen als reactie op langdurige blootstelling aan traumatische gebeurtenissen. Personen die op jonge leeftijd een trauma ervaren, zoals kindermishandeling of verwaarlozing, hebben een grotere kans om CPTSS te ontwikkelen. Bovendien kunnen personen met een voorgeschiedenis van psychische problemen, zoals depressie, angst of middelenmisbruik, kwetsbaarder zijn voor het ontwikkelen van CPTSD.

 

Behandeling van cPTSS

cPTSS wordt behandeld door een combinatie van therapie (bij een therapeut die een expertise heeft in cPTSS), zelfzorg en het uitbouwen van een netwerk van mensen rondom je heen die je steunen. Een ervaren therapeut kan je ook ondersteunen in deze laatste twee elementen, want deze zijn vaak niet evident. Onze therapeuten Cindy en Werner zijn in de behandeling van cPTSS gespecialiseerd.

Zelfzorg is een essentieel element in de behandeling van cPTSS, maar is zeker niet zo eenvoudig als het lijkt. Dagelijkse lichaamsbeweging (bvb. elke dag een kwartiertje gaan wandelen) en mediteren / mindfullness zijn 2 vormen van zelfzorg met heel positieve effecten in functie van de heling van cPTSS.

 

Met de juiste behandeling en ondersteuning kan je welzijn aanzienlijk verbeteren en kan je vanuit vrijheid in je leven en relaties staan. 

 

Maak een afspraak met onze therapeuten bij Konektis. Cindy en Werner zijn beiden gespecialiseerd in het werken met cPTSS. Je bent van harte welkom en besef dat je zeker niet alleen bent. De enige juiste therapie is een therapie die passend is bij jouw eigen grenzen. Indien je dat wenst, ondersteunen wij jou hier graag bij.