Het gevaar van een enkel verhaal (Werner)

De inspirerende Ted-talk van Chimamanda Ngozi Adichie vertelt een boodschap die we bij Konektis hoog in het vaandel dragen.

Auteur Chimamanda Ngozi Adichie spreekt in deze Ted Talk over “The Single Story”.  

 

Een woordje uitleg:

Chimamanda Ngozi Adichie gebruikt de omschrijving ‘The Single story’, in het Nederlands ‘Het enige verhaal’, om de overdreven simplistische en soms foute percepties die we hebben over individuen, groepen en landen te beschrijven. 

Als we alleen maar over een land, een bevolking, situatie, … verhalen horen vanuit één enkel standpunt is het gevaar zeer groot dat we dit als objectieve waarheid gaan aannemen. Het wordt dan het Enige verhaal. Niet een verhaal over een mens, land, groep, … maar het verhaal dat hen definieert, dat bepaalt hoe ze gezien worden. Het resultaat hiervan is het ontstaan van stereotypen Dit en clichés.

Ik haal er even de definitie van een stereotype bij, dan lezen we: “Een stereotype is een overdreven beeld van een groep mensen dat vaak niet volledig overeenkomt met de werkelijkheid. Het is vaak een vooroordeel of negatief denkbeeld en wordt vaak gebruikt als rechtvaardiging van bepaalde discriminerende acties.” Het probleem met stereotypen is niet dat ze per definitie onwaar zijn, maar dat ze onvolledig zijn.  Ze maken één verhaal tot het enige verhaal. 

 

Chimamanda Ngozi Adichie legt uit dat we op zoek moeten gaan naar diverse perspectieven, verschillende invalshoeken en standpunten. En dat schrijvers, vertellers hun eigen verhaal moeten brengen. Door de verhalen te brengen die alleen wij kunnen vertellen, over onze ervaringen, onze angsten, onze hoop … kunnen we de kracht van stereotypes en clichés verminderen en een (meer) volledig en dus juist(er) beeld, verhaal brengen en verkrijgen. 

 

Dit laatste dragen we bij Konektis hoog in het vaandel. We gaan niet af op een eerste of slechts één indruk. Wie je bent valt niet samen met het probleem waarmee je komt, jij bent niet de vraag die je stelt. We maken graag de ruimte om je als persoon te ontmoeten en niet enkel als cliënt met een probleem. 

 

Bekijk als je zin hebt zeker de Ted Talk eens.

 

Het Konektis Team

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.