De handen van Konektis (Werner)

De afbeelding die we gebruiken op onze startpagina en in ons logo is afkomstig van een bekend werk van Michelangelo.. Eens we de naam hadden gekozen voor onze praktijk, associeerde Werner deze naam meteen met dit werk. Hij legt graag uit waarom.

 

We gebruiken het beeld van de naar elkaar reikende handen die net raken om Konektis symbolisch voor te stellen. Het is een fragment van de fresco 'De schepping van Adam' op het gewelf van de Sixtijnse Kapel te Vaticaanstad. Deze fresco werd rond 1511 door Michelangelo geschilderd en laat het moment zien waarop de hand van God leven gaf aan de eerste mens, Adam.

 

Het fragment, een simpele aanraking, werd pas in de tweede helft van de twintigste eeuw als een wezenlijk, betekenisvol deel van het werk beschouwd. Er gaat een duidelijke emotionele geladenheid van uit.

 

Een weetje is dat de handen die nu op het plafond van de Sixtijnse Kapel te zien zijn, niet door Michelangelo zelf geschilderd werden. Enkele jaren nadat Michelangelo zijn fresco had voltooid, viel een stuk pleisterwerk van het plafond. Dit was nu net het stuk waar de handen van God en Adam elkaar raakten. Michelangelo was toen reeds overleden en kon de fresco niet meer herstellen. De handen die nu op het plafond van Sixtijnse kapel prijken zouden van een kunstenaar uit Modena, ene Domenico Carnevale, zijn.

 

 

Voor ons bij Konektis draait het echter volledig om dit kleine stukje van de fresco. Het fragment weerspiegelt waar Konektis voor staat, het symboliseert wat we willen bieden.

We willen contact, verbinding maken en reiken daarom onze hand. Konektis is het Esperanto woord voor ‘verbonden’ en  verbondenheid betekent je gezien en gewaardeerd voelen, ergens bij horen. Een basisbehoefte van de mens. Verbondenheid ervaren beperkt zich niet enkel tot andere mensen, je kan evenzeer verbinding voelen of zoeken met een huisdier, de natuur, een filosofie, jezelf …

 

Daarom dus dit beeld, we maken contact …

 

Werner  |    Konektis

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.