Welkom bij ons aanbod voor professionals

 

"Trauma tast ons vermogen aan om contact met anderen aan te gaan, doordat patronen van verbinding worden vervangen door patronen voor bescherming."

(Deb Dana)

Foto relatietherapeut en seksuoloog

We ondersteunen instanties en professionals bij de implementatie van een TIS-aanpak. TIS is het acroniem voor:

  • Traumasensitief
  • Inclusief
  • Sekspositief

 

Welke instanties/professionals?

psychotherapeuten, kinesisten, artsen, maatschappelijk assistenten, verpleegkundigen, apothekers, seksuologen, psychologisch consulenten, psychologen, advocaten, leerkrachten, zorgcoördinatoren, HR-professionals

 

Hoe dan?

Er zijn twee manieren waarin wij ondersteuning kunnen bieden

Implementatie beleid

we bekijken samen het beleid van jouw organisatie, op basis van jouw noden doen we concrete aanbevelingen wat betreft traumasensitiviteit, inclusiviteit en/of sekspositiviteit. We ondersteunen u bij de implementatie van dit beleid door een concreet actieplan aan te reiken en een training te voorzien waar nodig aan medewerkers. Stuur een mail naar info@konektis.be.

 

Opleiding op maat

indien gewenst kunnen we een opleiding op maat van uw organisatie aanreiken. Dit kan zowel met medewerkers binnen human resources (in de vormgeving van het beleid en omgang met de medewerkers), alsook met professionals die werken met mensen (in de omgang met de cliënten/patiënten). Stuur een mail naar info@konektis.be.

 

 

Bent u een individuele professional die graag ondersteunt wenst te worden in een eigen traumasensitieve, inclusieve en/of sekspositieve aanpak? Neem dan zeker op deze pagina een kijkje. 


Cindy en Werner in enkele kernwoorden?

Dat is authenticiteit - what you see is what you get (en dat is de moeite!) -, engagement tot op de barricades, integriteit en gedrevenheid. Mensen die levenslang leren, voor zichzelf, maar vooral voor de ander.

Tine